HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

#3039 | 63 visibility | 2 tuần trước

Võ Mồm Chúa Tể

😈 Bộ ba báo Trần thiếu và Miêu gia Khô Lâu đụg phải mấy bộ hài cốt quỷ dị oan hồn chi khí đánh mãi ko tan .

Trần thiếu bực lấy cái nồi Trấn Ma Đỉnh ra hút hết mấy oan hồn nấu lên , lần này thì hời cho Khô Lâu hút hết ma khí này hồi phục khá nhanh .

Giặc đánh tới nơi thiên tài cũg tu đc kiếm pháp mới Ngự Kiếm Thuật đệ tam trọng Nhân Kiếm hợp nhất ,Đánh đc tóp nhỏ thì thằng boss đầu sỏ ngoi lên ma chủ Dị Ma Tộc . Chưa bít lần này Trần thiếu phải đối phó với tên to xác này như nào 😑

19/09/2023 12:06

favorite Thích (19) share Chia sẻ
commentBình Luận (1)
Đăng nhập để bình luận
5381. Hứa Vô Chu (Lv.169: 95% / Ngụy Tiên)  Ngụy Tiên   Cốt Linh Lãnh Hỏa Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Huyền Hoàng Viêm Hỏa Kim Đế Phần Thiên Viêm

😗😗😗😗😗😗

2 tuần trước #1928
6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Lv.181: 23% / Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ   Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông

M nghe Chu 😑😑

2 tuần trước #1929
north