HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Cập nhật ngày: 3/10/2023

Lịch chiếu phim 3D Tên phim
Thứ 2 Tiên Nghịch Cẩm Y Thần Tượng Ma Trang Truyền Thuyết Vạn Cổ Thần Thoại Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Vô Thượng Thần Đế Độc Bộ Tiêu Dao Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 3 Thôn Phệ Tinh Không Độc Bộ Vạn Cổ Tu La Võ Thần Bách Luyện Phi Thăng Lục Cửu Thần Phong Vân Lục Đoạ Huyền Sư Chiến Thần Ngũ Hành Kiếm Cốt Bách Luyện Phi Thăng Lục Luyện Khí Mười Vạn Năm Võ Thần Chúa Tể Vạn Giới Độc Tôn Linh Kiếm Tôn
Thứ 4 Hồng Hoang Linh Tôn Ma Trang Truyền Thuyết Tây Hành Kỷ Phần 5 Ám Hà Truyện Đệ Nhất Danh Sách Bán Thần Chi Cảnh Chân Võ Đỉnh Phong Già Thiên Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5 Vạn Giới Chí Tôn Cái Thế Đế Tôn 3D Thời Đại X Long Thương Nguyên Đồ Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện Bất Diệt Thần Vương Thần Ấn Vương Tọa Vạn Cổ Thần Thoại Độc Bộ Tiêu Dao
Thứ 6 Ác Ma Pháp Tắc Độc Bộ Vạn Cổ Bách Luyện Phi Thăng Lục Đại Chúa Tể 3D Kiếm Cốt Bách Luyện Phi Thăng Lục Bách Luyện Thành Thần 3D Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Thế Giới Hoàn Mỹ Vô Thượng Thần Đế Linh Kiếm Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 7 Nghịch Thiên Tà Thần 3D Võ Ánh Tam Thiên Đạo Cửu Thần Phong Vân Lục Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D Chiến Thần Ngũ Hành Chân Võ Đỉnh Phong Luyện Khí Mười Vạn Năm Thần Lan Kỳ Vực: Vô Song Châu Vạn Giới Độc Tôn Băng Hỏa Ma Trù
Chủ Nhật Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên Vạn Giới Chí Tôn Hồng Hoang Linh Tôn Võ Ánh Tam Thiên Đạo Cái Thế Đế Tôn 3D Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện Tiên Võ Đế Tôn 3D Võ Thần Chúa Tể Đấu Phá Thương Khung Tuyệt Thế Võ Hồn
north