Top Phim Theo Dõi MXH HHNINJA

Cập nhật ngày: 25/11/2023

Lịch chiếu phim 3D Tên phim
Thứ 2 Vạn Giới Tiên Tung Kiếm Vực Phong Vân Tam Thập Lục Kỵ Tiên Nghịch Ma Trang Truyền Thuyết Vạn Cổ Thần Thoại Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Vô Thượng Thần Đế Độc Bộ Tiêu Dao Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 3 Thần Tàng Nhân Sinh Của Ngươi Là Ta Đến Chậm Thôn Phệ Tinh Không Độc Bộ Vạn Cổ Chiến Thần Ngũ Hành Kiếm Cốt Luyện Khí Mười Vạn Năm Võ Thần Chúa Tể Vạn Giới Độc Tôn Linh Kiếm Tôn
Thứ 4 Thiếu Niên Ca Hành Hồng Hoang Linh Tôn Ma Trang Truyền Thuyết Tây Hành Kỷ Chân Võ Đỉnh Phong Già Thiên Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5 Vạn Giới Tiên Tung Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn Kiếm Vực Phong Vân Vạn Giới Chí Tôn Cái Thế Đế Tôn 3D Thời Đại X Long Thương Nguyên Đồ Thần Ấn Vương Tọa Vạn Cổ Thần Thoại Độc Bộ Tiêu Dao
Thứ 6 Thập Phương Võ Thánh Thái Nhất Kiếm Tiên Truyện Ác Ma Pháp Tắc Độc Bộ Vạn Cổ Đại Chúa Tể 3D Kiếm Cốt Cửu Thiên Huyền Đế Quyết Thế Giới Hoàn Mỹ Vô Thượng Thần Đế Linh Kiếm Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Thứ 7 Vũ Động Càn Khôn Phàm Nhân Tu Tiên Nghịch Thiên Tà Thần 3D Võ Ánh Tam Thiên Đạo Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D Chiến Thần Ngũ Hành Chân Võ Đỉnh Phong Luyện Khí Mười Vạn Năm Vạn Giới Độc Tôn Băng Hỏa Ma Trù
Chủ Nhật Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên Vạn Giới Chí Tôn Hồng Hoang Linh Tôn Võ Ánh Tam Thiên Đạo Cái Thế Đế Tôn 3D Tiên Võ Đế Tôn 3D Võ Thần Chúa Tể Đấu Phá Thương Khung Tuyệt Thế Võ Hồn
Lịch chiếu phim 2D Tên phim
Thứ 2 Cái Thế Đế Tôn Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 3
Thứ 4 Tuyệt Thế Chiến Hồn
Thứ 5 Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 6 Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử Thần Võ Thiên Tôn
Thứ 7 Võ Nghịch Tuyệt Thế Chiến Hồn Nghịch Thiên Tà Thần Tuyệt Thế Võ Thần
Chủ Nhật Tuyệt Thế Võ Thần
north