HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Trang 1 - Bài Đăng

Bài đăng nổi bật
Đăng bài Video Ảnh

#3951 | 4 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: 😈 TU LA VÕ THẦN 😈

😈 Tô Mèo đi lôi kéo Sở Phong gia nhập Dực Minh dù phải dùng vũ lực cũg phải lôi đi , ai ngờ ông Sở mở cửa đồng ý 😑.

😈 Chưa kịp vui thì thằng hai sợ tóc mai đi tới la làng thằng Sở Uy với Sở Thành bị ngta đánh phế cặp dò với phế tu vi . Nghe bổ túc tên kia tên Lưu Mang có ông là Hình Đuờng mất chứng mù nhãn thị khi thấy thằng cháu đánh ng , to mắt khi ngta đánh cháu ....Xem thêm

1 giờ trước - 03/10/2023 21:55

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3949 | 3 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: 💥 Tập Sau LUYỆN KHÍ 10 VẠN NĂM 💥 trailer 70 play_circle_outline Xem đoạn phim

💥 Tam Nương vào nam ra bắc , cô nàng linh kiếm , Trần Lạc nữ hoàng ma tộc đc Từ lão tổ phái đi thăm dò việc j éo bít , nhưg có vẻ bọn họ k9 đc ổn với con quỷ thú đầu dế 🤣

🔥 Dạo này Từ lão tổ ít chơi búng tay thay vào đó Lạc Nhan đc nhìu lần trình bài sức mạnh coi như cũg có cân nặng mới làm Thánh Trộm đc 😑. Lần này Lạc Nhan bị tên duới truớc hống hách kèm gáy

...Xem thêm

2 giờ trước - 03/10/2023 21:24

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3942 | 7 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: ⚡ VẠN CỔ THẦN THOẠI 🌪

🌶 Kỳ Thiên Đạo núp trong kẹt cũg bị Vuong Hạo nhìn ra , thấy ko đánh lại Vương Hạo nên 36 kế chuồn là thuợng sách mà có thoát đâu 🤣 .

🌶 Ko thoát mà còn bị Vương Hạo hố kêu đi bảo vệ Lôi tộc ông sẽ chửa cho cánh tay kia . Thế là lết thân tàn đi thật . Vương Hạo nghĩ nếu tên này mà luyện thành công Thuật Nghịch Thiên Diễn hắn thành trùm mat quá .

4 giờ trước - 03/10/2023 19:34

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3941 | 8 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: CUỘC TÌNH TAY BA NGANG TRÁI

🔥 Sau khi thoát ra bí cảnh nhóm người Đại UY gặp ngay người Long Nguyên triều gáy to khi vừa độ biến Võ Vương liền vương nan múa vuốt Mỹ Nhân .

🔥 Ai ngờ lúc này hai tên xuất hiện 1 đứa mặc áo hỡ hang chỉ chê phần cần thiết 😑 Đứa còn lại cầm quạt tạo dáng 😑chia rẻ mối tình đầy mũi sắt này .

🔥 Hai bên đầy tia sét khi nhìn nhau hỏi thăm hâm doạ chút thì

...Xem thêm

4 giờ trước - 03/10/2023 19:10

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3939 | 6 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: 🔥 VÕ MỒM CHÚA TỂ 🔥

🔥 Mới vô thì thấy các Vương Triều tụm 3 tụm 7 tụm 10 chơi cờ bạc , ko ai thua ai điều đột biến , à nhắm đột cảnh giới Võ Vương hơn nữa .

🔥 Ngiyên đám đag lo đau cả ruột vì 1 mình Trần thiếu dính c hó ko bít có sau ko , nhắc tào tháo tào tháo tới liền đáp xuống như súp bờ men , thông báo ông đây đi lạc 😑 nhưg kết quả vẫn đúng Khô Lâu gần chết hắn ko phá Bách Triều

...Xem thêm

4 giờ trước - 03/10/2023 18:59

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3938 | 9 visibility | 6672. PHẾ NHÂN {{ A Tú đệ tử của Tả Gia Minh Vương}} (Chân Tiên Sơ Kỳ)  Chân Tiên Sơ Kỳ  Bất Lương Soái Lục Đạo Luân Hồi Diễm Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lưu Ly Liên Tâm Hỏa Vạn Kiếm Quy Tông 12 person

Bài đăng: 🔥 LUYỆN KHÍ 10 VẠN NĂM 🔥

🔥 Đám đệ tử Thiên Lam tông đag ngồi kiểm châu báo Thanh Thu mê tiền chê ko có kim châu pháp bảo toàn nguyên liệu luyện khí 😑. Đình Phong là tên ngoài đánh đấm ra thì mê vũ khí cừi hớ hỡ .

🔥 Đang vui thì binh đoàn Đoạ ma do Mạnh Dực cầm đầu kiêu chiến nếu thắng bọn ta làm nô lệ nếu thua thì cho chúg ta thọ nguyên

🔥 Đình Phong với Mạnh Dực cầm binh khí phang nhau v

...Xem thêm

5 giờ trước - 03/10/2023 18:33

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3936 | 13 visibility | 8397. Hoắc Vũ Hạo (Nguyên Anh Hậu Kỳ)  Nguyên Anh Hậu Kỳ  Thiên Nghịch Châu Lưu Ly Liên Tâm Hỏa 4 person

Bài đăng: play_circle_outline Xem đoạn phim

Tứ đại thì tổ

5 giờ trước - 03/10/2023 17:58

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3935 | 9 visibility | 8397. Hoắc Vũ Hạo (Nguyên Anh Hậu Kỳ)  Nguyên Anh Hậu Kỳ  Thiên Nghịch Châu Lưu Ly Liên Tâm Hỏa 4 person

Bài đăng: play_circle_outline Xem đoạn phim

Các Mỹ nhân trong phim hoạt hình

5 giờ trước - 03/10/2023 17:57

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3934 | 8 visibility | 8397. Hoắc Vũ Hạo (Nguyên Anh Hậu Kỳ)  Nguyên Anh Hậu Kỳ  Thiên Nghịch Châu Lưu Ly Liên Tâm Hỏa 4 person

Bài đăng: play_circle_outline Xem đoạn phim

Cơ Như Tuyết

5 giờ trước - 03/10/2023 17:56

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

#3933 | 9 visibility | 8397. Hoắc Vũ Hạo (Nguyên Anh Hậu Kỳ)  Nguyên Anh Hậu Kỳ  Thiên Nghịch Châu Lưu Ly Liên Tâm Hỏa 4 person

Bài đăng: play_circle_outline Xem đoạn phim

Quy luật của ác ma

5 giờ trước - 03/10/2023 17:55

comment Bình luận (0) share Chia sẻ

north