Top Phim Theo Dõi MXH HHNINJA

Cập nhật ngày: 30/11/2023

Các phim sẽ chiếu trong năm 2023:

 1. 1/12 Đại Hộ Pháp (3D)
 2. 3/12 Sư Sĩ Truyền Thuyết (3D)
 3. 5/12 Long Ẩn Vu Tuyết (3D)
 4. 8/12 Bách Luyện Thành Thần Tập 53 (3D)
 5. 17/12 Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 4 (2D)
 6. Tháng 11/2023 Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi (3D)
 7. Sắp chiếu Tạp Đồ (3D)
 8. Sắp chiếu Đại Vương Tha Mạng Phần 2 (2D)
 9. Sắp chiếu Phàm Ứng (3D)
 10. Sắp chiếu Thần Mộ Phần 2 (3D)
 11. Sắp chiếu Song Sinh Võ Hồn (3D)
 12. Sắp chiếu Kiếm Lai (3D)
north