HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Cập nhật ngày: 3/10/2023

Các phim sẽ chiếu trong năm 2023:

 1. 1/10 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên (3D)
 2. 3/10 Thôn Phệ Tinh Không Tập 86-87/130 (3D)
 3. 9/10 Tam Thập Lục Kỵ (3D)
 4. 18/10 Thiên Quan Tứ Phúc Phần 2 (2D)
 5. 25/10 Thiếu Niên Ca Hành Phần 3 (3D)
 6. 28/10 Thất Hầu Bút Lục (2D)
 7. Tháng 11/2023 Phàm Nhân Tu Tiên Tập 77/128 (3D)
 8. Tháng 11/2023 Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi (3D)
 9. Sắp chiếu Đại Vương Tha Mạng Phần 2 (2D)
 10. Sắp chiếu Phàm Ứng (3D)
 11. Sắp chiếu Thần Mộ Phần 2 (3D)
 12. Sắp chiếu Vũ Động Càn Khôn Phần 4 (3D)
 13. Sắp chiếu Song Sinh Võ Hồn (3D)
 14. Sắp chiếu Kiếm Lai (3D)
north