HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhninja1.tv

Tên miền rút gọn, cập nhật tên miền mới nhất không bị chặn: hhtq.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz, hhninja.tv


Mạng xã hội HHNINJA

Tổng số bài đăng: 3,420

Tổng số đạo hữu đăng bài: 183

Tổng số lượt xem bài đăng: 111,445

Tổng số lượt thích bài đăng: 36,671


Tổng số phim: 483

Phim 2D: 249

Phim 3D: 234

Phim lẻ: 25

Phim bộ: 458

Đang cập nhật: 144

Hoàn thành: 339

Tổng số bình luận: 170,267

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 3,123/1,263

Tổng số đạo hữu: 9,000

Phàm Nhân: 2,498

Luyện Khí Kỳ: 5,934

Trúc Cơ Kỳ: 480

Kết Đan Kỳ: 41

Nguyên Anh Kỳ: 16

Hóa Thần Kỳ: 7

Luyện Hư Kỳ: 6

Hợp Thể Kỳ: 5

Đại Thừa Kỳ: 2

Độ Kiếp Kỳ: 1

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 4

Chân Tiên Cảnh: 2

Kim Tiên Cảnh: 2

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 1

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 1

Thiên Đạo: 0

north