HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhninja1.tv

Tên miền rút gọn, cập nhật tên miền mới nhất không bị chặn: hhtq.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz, hhninja.tv


Mạng xã hội HHNINJA

Tổng số bài đăng: 3,270

Tổng số đạo hữu đăng bài: 181

Tổng số lượt xem bài đăng: 105,288

Tổng số lượt thích bài đăng: 33,956


Tổng số phim: 480

Phim 2D: 249

Phim 3D: 231

Phim lẻ: 25

Phim bộ: 455

Đang cập nhật: 141

Hoàn thành: 339

Tổng số bình luận: 168,900

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 3,065/1,230

Tổng số đạo hữu: 8,967

Phàm Nhân: 2,498

Luyện Khí Kỳ: 5,904

Trúc Cơ Kỳ: 478

Kết Đan Kỳ: 42

Nguyên Anh Kỳ: 15

Hóa Thần Kỳ: 6

Luyện Hư Kỳ: 6

Hợp Thể Kỳ: 6

Đại Thừa Kỳ: 2

Độ Kiếp Kỳ: 1

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 4

Chân Tiên Cảnh: 1

Kim Tiên Cảnh: 2

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 1

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 1

Thiên Đạo: 0

north