HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Trấn Hồn Nhai Phần 2

Trấn Hồn Nhai Phần 2
Tập
12/12
Thể Loại
2D
Tên Khác
Zhen Hun Jie 2, Rakshasa Street 2
Năm
2019
Danh Sách Tập

Nội Dung Phim

Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Ký Linh Nhân - Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

north